Zaznacz stronę

Kancelaria Doradcy Podatkowego / Biuro Rachunkowe

Księgi Podatkowe

Doradztwo Podatkowe

Zeznania i deklaracje podatkowe

ZUS

O NAS

Biuro Rachunkowe – Kancelaria Doradcy

Podatkowego działalność

gospodarczą prowadzi od 1.06.1992r.

Świadczy usługi dla podmiotów gospodarczych w tym także
dla podmiotów prawa handlowego (spółki osobowe i kapitałowe). Zatrudnia aktualnie 9 osób w tym z uprawnieniami do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych 2 osoby.

Poza merytorycznymi pracownikami, Biuro zatrudnia informatyka
i radcę prawnego, którzy mogą – każdy w zakresie swej specjalizacji – udzielić pomocy Klientowi Biura.


Podstawa prawna działania

1. Świadectwo kwalifikacyjne Ministra Finansów
do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Nr 52/95

2. Wpis na listę doradców podatkowych Ministra Finansów nr 00458/97

3. Polisa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej zawodowej doradcy podatkowego  TUiR „Warta” – „Gerling” Gerling Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

OFERTA

Biuro świadczy usługi w zakresie:

Księgi Podatkowe

Prowadzenia w imieniu i na rzecz podatników, płatników ksiąg podatkowych tj.:

  • ksiąg rachunkowych
  • podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
  • widencji oraz rejestrów do których prowadzenia do celów podatkowych obowiązani są podatnicy lub płatnicy.

ZUS

Sporządzania list płac, kart wynagrodzeń, deklaracji ZUS wszystkich typów , deklaracji podatkowych.

Elektronicznej wymiany dokumentów ZUS na podstawie posiadanego przez Biuro certyfikatu wydanego przez Centrum Certyfikacji dn. 22.08.2001r.

Doradztwo Podatkowe

Udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych.

Zeznania i deklaracje podatkowe

Sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.

Doradca podatkowy Danuta Nawrocka posiada obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego. Zlecenie prowadzenia dokumentacji podatkowej przez biuro rachunkowe odbywa się na podstawie umowy cywilno – prawnej zawieranej przez podatnika, płatnika lub inkasenta. Usługi w/wym zakresie biuro prowadzi zarówno w biurze jak i u Zlecającego usługę.

Biuro Rachunkowe, Kancelaria Doradcy Podatkowego 

Danuta Nawrocka

ADRES:
26-600 Radom
ul. Żeromskiego 93/1
tel.:       48 340 00 13
tel. kom.:    601 277 790
tel. kom.:    601 277 250
biuro@nawrocka.pl
biuro2@nawrocka.pl